Mere om Bofællesskabet Æblevangen

(Juni 2022)

 

Æblevangen er et velfungerende bofællesskab med 36 familier indenfor hegnet og en række bofæller, som har boet indenfor hegnet; men som nu af forskellige grunde bor udenfor; men lige i nærheden – og som derfor let kan deltage og bruge faciliteterne.

Pt. er der 73 voksne og 18 børn. De yngste beboere bliver snart 5 år; mens den ældste er fyldt 86.

 

Indenfor hegnet findes 36 boliger fordelt på 18 dobbelthuse, hvortil kommer et stort fælleshus. Alle boligerne er i privateje.

Boligerne findes i tre størrelser – med enkelte varianter tilkommet i årenes løb.

   9 A-huse:   86 m2 beboelse og 36 m2 kælder

 12 B-huse: 112 m2 beboelse og 36 m2 kælder

 15 C-huse: 130 m2 beboelse og 56 m2 kælder

 Husene er alle i to forskudte planer, og er tegnet af arkitekt Jan Gudmand-Højer.

 

 Fælleshuset er ca. 600 m2 stort og et væsentligt element er ”sportshallen” eller ”salen”. Her leger børnene, når vejret er dårligt og efter spisegrupper. Nogle voksne spiller bold og dyrker yoga bestemte aftener. Når der er fest, er det som regel i ”salen”. Det kan være en fællesskabsfest - nytårsaften – eller et mere privat arrangement.

 Fælleshuset rummer også et stort køkken med to spisestuer/spisesale. Her er der spisegrupper alle hverdage – nogle dage to samtidige.

 

To søndage om måneden – sådan omtrent – er der spisegrupper med basis i de fire torve bofællesskabet består af, hhv. Nord-, Syd, Øst- og Vesttorvet. Her er det husene, der efter tur har kokketjansen.

 En meget vigtig funktion i fælleshuset er vaskeriet. Her er der to industrivaskemaskiner og en tilsvarende tørretumbler.

 Fælleshuset skal naturligvis gøres rent en gang om ugen. Hækkene om grunden skal klippes og beplantningen vedligeholdes. Den køkkenhave enhver bofælle kan få, må man jo selv tage sig af.

 Fælleshuset skal også vedligeholdes – der skal males og udskiftes. Belysningen inde og ude skal holdes vedlige – og søen skal befris for diverse vandplanter, som ellers i løbet af en kort årrække ville forvandle den til mose.

Bofællesskabet blev startet i 1977, hvor en gruppe initiativtagere satte en annonce i Information for at samle interesserede til etablering af et bofællesskab.

Senere samme år blev der oprettet et interessentskab med henblik på at købe byggegrunden.

 

 K.D.NYEGAARD - J. VALENTIN 

                landsretssagførere

                                               NIELS HENRIK PERDRUP 

                      advokat

                                          Trommesalen 7, 1614 København V 

              Tlf.: (01) 31 99 13

 

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

 Vi underskrevne opretter dags dato følgende interessentskab.

 Interessentskabets navn er:

 Byggeinteressentskabet af 14. november 1977.

 Interessentskabets hjemsted er Ledøje-Smørum kommune. 

Interessentskabets formål er med overtagelsesdag den 12. januar 1978
at erhverve ejendommen parcel B af matr.nr. 27b, 28a og 30f af
Smørumnedre by, Smørum sogn af et areal ca. 19.760 m2, beliggende
Æblevangen, Ledøje-Smørum kommune og herpå til egen beboelse opføre
en fælles bebyggelse af ca. 36 enfamiliehuse samt 2 fælleshuse.

 

Siden har Æblevangen fejret fødselsdag lige omkring den 14. november.

Ved årsskiftet 1979/80 var byggeriet – efter mange trakasserier - så langt, af indflytningen kunne finde sted, og de sidste flyttede ind i februar 1980.

 

De 36 boliger var og er alle i privateje; mens fælleshuset og det altovervejende grundareal er fælles. Skønt der findes tre husstørrelser, er alle parcellerne lige store – det skyldes, at A- og B-huse har en byggeret, idet de principielt må udbygges til C-huse. I skøderne hedder det: Parcel nr. xx udgør 132 m2 efter foreløbig opmåling. Til parcellen hører i lige ideel sameje med øvrige 35 parcelindehavere 1/36 af matr. nr. 28a, Smørumnedre by, Smørum sogn.

75% af grundarealet eller ca. 15.000 m2 er altså i fælleseje, herunder søen – som benyttes meget til badning på varme dage, og af nogle få vinterbadere året rundt.

 

Af og til sættes et hus naturligvis til salg. Salget foregår, som sælger ønsker det, og der er ingen godkendelsesprocedure for køberne. Bofællerne er altid gået ud fra, at man naturligvis kun køber hus i et bofællesskab, hvis man er interesseret i at bo i et bofællesskab – ellers kan man jo bare købe et andet hus.

Vi fører midlertid en liste over interesserede boligkøbere, og den kan man blive optaget på, hvis man er interesseret. Tanken er så, at en sælger først henvender sig til folk på listen.

Skriv til: Johan41@aeblevangen.dk